Pärs minut

Sedan 2019 gör vi en Pärs minut varje vecka, utom under semestern. Det är en kort film som avhandlar ett aktuellt ämne inom branschen.

Pärs minut

Sedan 2019 gör vi en Pärs minut varje vecka, utom under semestern. Det är en kort film som avhandlar ett aktuellt ämne inom branschen.

Senaste filmen från Pärs minut

Vad blir bäst – ett hållbarhetsarbete baserat på fakta eller ett baserat på känslor?

Hållbarhet är en av våra stora ödesfrågor. Den förtjänar dock en mycket mer professionell hantering från lagstiftarna. Där de tittar på de övergripande frågorna, gör konsekvensanalyser och lämnar detaljerna till utförarna. Då slipper vi plastpåseskatter och regler om återanvändbara take away-förpackningar. Denna behöver ett snabbt stopp också, likt plastpåseskatten: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/plast/erbjuda-servering-i-ateranvandbara-muggar-och-matlador/

Se alla filmer här