Pärs minut

Sedan 2019 gör vi en Pärs minut varje vecka, utom under semestern. Det är en kort film som avhandlar ett aktuellt ämne inom branschen.

Pärs minut

Sedan 2019 gör vi en Pärs minut varje vecka, utom under semestern. Det är en kort film som avhandlar ett aktuellt ämne inom branschen.

Senaste filmen från Pärs minut

AI – frälsning eller helvete för framtidens kameraövervakning?

Se alla filmer här