Stiftelsen Stickan

Vi är sedan år 1936 en förvaltare av Stiftelsen Stickan, en understödsfond till Solstickan. Syftet med Stickan är att hjälpa gamla och sjuka eller andra behövande med anknytning till livsmedelshandeln i Sverige. Det kan vara som ägare eller före detta ägare, anställd eller före detta anställd, samt minderåriga barn eller efterlevande till dessa. För en mer detaljerad beskrivning av vilka som kan söka pengar ur vår stiftelse, hänvisar vi till våra stadgar.

Stiftelsen Stickan

Vi är sedan år 1936 en förvaltare av Stiftelsen Stickan, en understödsfond till Solstickan. Syftet med Stickan är att hjälpa gamla och sjuka eller andra behövande med anknytning till livsmedelshandeln i Sverige. Det kan vara som ägare eller före detta ägare, anställd eller före detta anställd, samt minderåriga barn eller efterlevande till dessa. För en mer detaljerad beskrivning av vilka som kan söka pengar ur vår stiftelse, hänvisar vi till våra stadgar.

Är du intresserad av att söka pengar ur Stickan?

Skriv då till oss och berätta vem du är, vilken koppling du har till livsmedelshandeln i Sverige, varför du söker pengar och hur mycket. Bifoga även en kopia av din senaste slutskattsedel. Har du inte en sån hemma, kan du enkelt beställa en ny via Skatteverket. Glöm inte att skriva namn, adress och gärna ett telefonnummer vi kan nå dig på.

Skicka din ansökan till info@livsmedelshandlarna.se eller till Stiftelsen Stickan, C/O Livsmedelshandlarna, 103 29 Stockholm.

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Beslut om utbetalningar tas i samband med våra ordinarie styrelsemöten.