Stickan

Livsmedelshandlarna är sedan 1936 förvaltare av en stiftelse som heter Stickan och som är en understödsfond till Solstickan. Syftet med Stickan är att hjälpa gamla och sjuka eller andra behövande med anknytning till livsmedelshandeln i Sverige. Antingen som ägare eller före detta ägare, anställd eller före detta anställd samt minderåriga barn och efterlevande till dessa. För en mer detaljerad genomgång över vilka som kan söka pengar ur stiftelsen Stickan, kan du läsa stadgarna.

Om du är intresserad av att söka pengar ur Stickan så gör du det genom att skriva ett brev och berätta om vem du är, vilken koppling du har till livsmedelshandeln i Sverige, samt varför du söker pengar och hur mycket. Dessutom behöver du bifoga en kopia på din senaste slutskattsedel. Har du inte den hemma, går det bra att beställa en ny hos Skatteverket. Glöm inte att skriva ditt namn och din adress samt gärna ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Posta sedan brevet till: info@livsmedelshandlarna.se eller till Stiftelsen Stickan, c/o Livsmedelshandlarna, 103 29 Stockholm.

Alla inkomna brev behandlas konfidentiellt och beslut om utbetalningar tas i samband med något av Livsmedelshandlarnas ordinarie styrelsemöten.