Livsmedelshandlarna – handlarens bäste vän

SSLF, Sveriges Speceri- och Lanthandlareförbund som förkortningen betyder bildades 1931, och bytte namn till Livsmedelshandlarna 2010. Syftet var att samla handlare i konkurrensneutral samverkan. Det syftet kvarstår fortfarande och Livsmedelshandlarna organiserar idag handlare från söder till norr. Föreningen har drygt 800 medlemmar som äger runt 1000 livsmedelsbutiker. De egna handlarna står idag för knappa 60 procent av all dagligvaruförsäljning i Sverige. De har varumärken som ICA, Hemköp, Vi, Tempo, Handlarn på butiken. Gemensamt för dem alla är att de har ett stort engagemang för sina butiker, att de själva kan ta beslut i sitt företag som gynnar de kunder som besöker dem. Kunden är i centrum och den egna handlaren kan prata med kunden och sedan direkt ta beslut som gör kunden än mer nöjd.

Livsmedelshandlarnas uppgift är att i alla sammanhang bevaka handlarens intressen, i kontakt med politiker, media, myndighetskontakter och i kontakt med andra intressenter som vill veta mer om handlaren som företagare. Allt för att vi tror på att handlaren är det bästa för kunden. Den som genom sitt ägande och engagemang på ett snabbt och enkelt sätt kan ta de beslut som gör kunderna mest nöjda. Är du handlare så är du välkommen som medlem, kontakta oss på info@livsmedelshandlarna.se eller ring oss på 08-20 24 50. Är du inte handlare men har intresse för det vi arbetar med så är du välkommen att ställa dina frågor på samma adress och telefonnummer. Läs mer i broschyren nedan.

Vår historia

Sveriges Speceri- och Lanthandlareförbund. SSLF, bildades 1931 som en federation av alla de länsföreningar som fanns. Anledningarna till det var främst två. Dels behövde handlarna vid den tiden organisera sig för att inte bli helt överkörda av konsumentkooperationen som då växte snabbt och dessutom var väldigt snabb med att utveckla och modernisera sättet att driva livsmedelshandel. Det andra skälet var att staten hade långt gångna planer på att införa ett statligt kaffemonopol, likt det Sverige har för alkohol. Något kaffemonool blev det nu aldrig, vilket är tur för alla de latteställen som finns. De slipper ju ansöka om utskänkningstillstånd för kaffe.

Från och med starten av förbundet var utbildning och konkurrensfrågor det som stod i fokus. Under lång tid var handlarna dåligt utbildade och det fanns inte många kurser att gå förutom de som Livsmedelshandlareförbundet arrangerade. En annan viktig fråga var att samla in och hantera stora mängder statistik, betänk att detta var före datorernas tidevarv. För varje år skulle nämligen staten, LRF och SSLF förhandla om kvoter och pristak, prisgolv och importtullar. Det gällde att skydda den inhemska livsmedelsproduktionen. Avregleringen och marknadsekonomin vann dock mark successivt och 1989 skedde den sista förhandlingen och i fokus stod de svenska äpplena.

Idag är Livsmedelshandlarna som vi heter sedan 2010 ett modernt förbund som arrangerar sociala träffar för handlare av alla varumärken,driver konkurrensneutrala frågor inom branschen samt ser till att slå vakt om den egna handlaren vid politiska förändringar.

Kontakt

Vårt kansli ligger på Regeringsgatan 60 i Stockholm. Har du inte möjlighet att besöka oss är du välkommen att ringa på 08 – 20 24 50 eller skicka ett mail på info @ livsmedelshandlarna.se.
Det går även bra att faxa på 08 – 22 88 90.
Postadress: Livsmedelshandlarna, 103 29 STOCKHOLM

Pär Bygdeson, VD
0761 477 300
par.bygdeson@livsmedelshandlarna.se