Category

Livsviktigt

Lifvs Scandinavia startar obemannade butiker i glesbygden

By | Livsviktigt

Nystartade Lifvs Scandinavia ska förse landsbygden med 200 obemannade, dygnetruntöppna närbutiker med ett bassortiment på cirka 400 varor. Syftet är att motverka butiksdöden på landsbygden.

Först ut är några butiker i Mellansverige. De öppnas till sommaren och Bea Garcia tror att de blir ett välkommet komplement till den service som finns idag.

– Vi ska alltså inte konkurrera med befintliga småbutiker, utan ska ligga där det i nuläget inte finns någon närbutik. Vi bygger våra egna butiker, istället för att ta över befintliga, eftersom vi vill ha ett enhetligt koncept. Butikerna är cirka 30 kvadratmeter till ytan och kommer att smälta in i omgivningen, säger Bea Garcia till Agfo weekly.

Målsättningen är att inom kort etablera 200 obemannade butiker i landet. Logistikkedjan är klar med leveranser, städning och påfyllning och så förstås appen, som kunden laddar ner för att kunna använda tjänsten.

De obemannade butikerna har en butiksansvarig på fem butiker som servar och fyller på i hyllorna. Kunden låser upp butiksdörren med appen och går in och handlar. Man skannar sina varor med mobiltelefonen och pengarna dras på det kort som är kopplat till appen.

Risken för stöld och snatteri finns, men eftersom det finns kameror i butiken, samt att kunden via appen identifierar sig, hoppas initiativtagarna bakom Lifvs att problemen ska bli begränsade.

Källa: Agfo weekly

Fotot visar en obemannad butik i Kina

Var snäll mot personalen så sover du bättre

By | Livsviktigt

Det är inte bara stress och hög arbetsbörda som kan leda till sömnlösa nätter. En ny studie visar att hur vi beter oss mot våra kollegor också påverkar nattsömnen.

Att vara trevlig och hjälpsam på jobbet brukar leda till att man själv bemöts på ett trevligt sätt och får hjälp när man behöver den. Nu visar en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Applied Psychology” att ett trevligt sätt även ger bättre nattsömn. Det rapporterar tidningenBusiness insider, skriver tidningen Prevent.

Enligt undersökningen leder ilsket uppförande, vredesutbrott och skvaller om kollegorna till att man grubblar mer på jobbet på kvällen och får svårare att somna.

Forskare vid ett universitet i Iowa intervjuade 600 anställda i USA och Kina om hur de betedde sig på jobbet samt hur de sov på nätterna. Resultatet visade att ju sämre de uppträdde på arbetsplatsen desto mer tänkte de på jobbet på kvällen. Det gav i sin tur insomningssvårigheter och sämre sömn.

Enligt forskarna lönar det sig för arbetsgivaren att uppmuntra bra beteende.

– Den som inte får tillräckligt med sömn är mindre engagerad och produktiv och dessutom löper en större risk att bli skadad, säger Zhenyu Yuan, en av forskarna på universitetet i Iowa.

Källor: Business Insider, Prevent

Massor av ruttet kött i butiken

By | Livsviktigt

Inspektörer fann fyra ton ruttet kött och mängder av fisk som torkades på bland annat ett element, i en nystartad butik i Södertälje.

I december förra året öppnade en ny fisk- och köttbutik i Södertälje, och några dagar efter öppningen besökte kommunens inspektörer butiken.
Dr märkte att det luktade väldigt illa i lokalen, vilket förklarades med att det låg ruttet lamm, fisk, lever och hjärta från fågel som staplade i öppna tråg. – vikten på det ruttna köttet uppskattades till fyra ton, rapporterar Svt Nyheter Södertälje
Handlaren hade varken korrekta dokument eller salmonellaintyg, vilket denne förklarade meda att man köpt in för mycket varor, samtidigt som en konkurrent tagit butikens kunder. Köttet skulle egentligen ha slängts, men handlarens lastbil var trasig.
Kommunens miljökontor såg senare till att köttet destruerades. Dock fann inspektörerna, under ett kontrollbesök i april, mängder med fisk som torkades på element, i smutsiga utrymmen och längs väggarna.
Handlaren hade inga rutiner för hur torkningen skulle gå till och hade inte heller rapporterat att verksamheten ändrats till att inkludera torkning av fisk. Miljönämnden beslutade att förbjuda torkning av fisk i lokalen och handlaren blev tvungen att slänga all torkad fisk.

Källor: Svt, Fri köpenskap

Foto: freeware

Premiär för pant på smoothie

By | Livsviktigt

Axfood fortsätter att lansera förpackningar som fungerar i pantsystemet. Senaste satsningen är smoothies i plastflaskor av Axfoods eget märke Garant.

– Att införliva plastförpackningar i pantsystemet är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan från dagligvarubranschen, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Totalt ansluts tre smoothies i 250 millilitersflaskor av plast till Returpacks system för pant. De finns i smakerna banan/mango/passionsfrukt, jordgubb/banan och svartvinbär/blåbär/rödbeta.

Axfood arbetar aktivt med att ta fram förpackningar av material med en så liten negativ påverkan på klimatet som möjligt utan att göra avkall på funktionalitet. Strategin är att använda material som fungerar väl att materialåtervinna, att fasa ut fossil råvara och att undvika att blanda olika plastsorter.

– I vårt hållbarhetsarbete ser vi till både innehåll och förpackning. Vi lägger därför allt större vikt vid att förpackningarna ska vara så klimatsmarta som möjligt, säger Åsa Domeij.

Axfood var först ut med retur av saftflaskor i plast 2015, bärkassar av plast 2017 och, tidigare i år, juiceflaskor i plast. Pant av bärkassar infördes på prov i Hemköps butik vid Torsplan i Stockholm och sprids under våren till fler butiker runt om i landet.

Varje år pantas motsvarande 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor i landet, vilket är bland de högsta resultaten i världen. Totalt pantas cirka 85 procent av de burkar och PET-flaskor som säljs.

Källa och foto: Axfood

GDPR – nya EU-regler för kameraövervakning

By | Livsviktigt

Nya regler för kameraövervakning börjar gälla från den 25 maj i år. De bygger på GDPR som är en övergripande besämmelse utarbetad av EU.

GDPR står för “General Data Protection Regulation” och är en ny dataskyddsförordning som är gemensam för alla EU-länder. Den ersätter vår nationella lag om personuppgifter, PUL, och syftar till att stärka individers rätt till integritet.

Men vad innebär alla dessa nya regler för handlarna? Livsviktigt ringde upp Anders Jonasson som är Butikssäkerhetschef på Ica Sverige AB:

– För respektive butik innebär de nya reglerna för kamerabevakning bland annat att nyttan för varje kamera ska vägas i relation till den personliga integriteten, säger han.

Hur påverkar den nya kamerabevakningslagen handlarna?

– Den nya lagen kan kan inom vissa områden upplevas som en förenkling men kommer samtidigt att innebära ett betydligt större ansvar för den enskilda handlaren.

Finns det en konkret skillnad för handlarna med de nya bestämmelserna?

– Ja, idag måste varje butik anmäla eller ansöka om tillstånd för sin kameraövervakning. Nu släpps det kravet och näringsidkaren har huvudansvaret för att den nya lagen följs.

Gör inte det saker och ting enklare för handlarna?

– Det är vår förhoppning. Vi behöver se hur lagen prövas genom flera så kallade prejudikat, alltså domar som är vägledande för hur man ska tolka den nya lagen.

Vilka brister finns i dagens regelverk angående kameraövervakning?

– Man hade kunnat önska en förenkling kring möjligheten att använda kameror i området direkt utanför butiken så som lastkaj, entréer och parkering.

Finns det möjligheter för handlare idag att övervaka utanför butiken?

– Inte generellt.

Finns det det med de nya bestämmelserna?

– Det tror jag inte men som sagt, vi vet inte förrän vi fått vägledande domar.

Enligt uppgift från en handlare jag talat med gick en tjuv fri efter att ha stulit i hans butik. Anledningen var att det fanns ett glapp mellan kamera 2 och 3 på cirka två kvadratmeter där tjuven påstod att han släppt ifrån sig godset. Hur ser du på det här?

– Polis och åklagare gör en bedömning utifrån de bevismaterial som finns, men generellt så kan man inte agera på misstanke utan man måste vara helt säker på vad som hänt.

Har handlare möjlighet att neka kunder att ha sådan klädsel på sig som gör att de inte kan indentifieras vid kameraövervakning? Exempelvis keps och solglasögon, mopedhjälm, burka eller dylikt.

– Vi kan inte påverka om personer går in med motorcykelhjälm eller likande, men om det handlar om att identifiera sig vid till exempel uthämtning av post måste vi kunna göra en kontroll mot legitimation, men det är en annan fråga.

Hur vanligt är det med kameraövervakning bland era butiker?

– Så gott som alla Ica-butiker har trygghetskameror i någon form.

Hur stor är kostnaderna för att skydda sig (kameraövervakning, larm, larmbågar, speglar, väktare, cash guard mm), hos era medlemmar?

– Det kan vi inte uttala oss om då butikerna tar dessa kostnader själva men generellt sätt så ökar dessa kostnader och är en utmaning för många butiker. Trygghet för butikerna kan inte vara en fråga om att ha råd att ha egna väktare eller att leverantörerna kan tillhandahålla detta utan tryggheten för samhället  måste vara en självklarhet.

Hur ser du på brottsligheten i butikerna över de senaste årens utveckling?

– Problemen med brott i butik fortsätter. Det handlar både om grova brott som rån och inbrott, men också om en ökande mängd hot och stölder. Förra året anmäldes runt 40 rån och 120 inbrott mot Ica-butiker, vilket i stort är en oförändrad nivå mot föregående år. Men när det gäller hot och stölder är problemet att många butiker slutat anmäla dessa, eftersom man vet att polisen inte prioriterar dessa brott. För dem som arbetar i butik finns det en stor frustration och en upplevelse att otryggheten ökar.

Hur ser du på samhällets insatser från kommun, polis, åklagare och domstol vad gäller brott i butik

– Mängdbrotten som drabbar handeln måste tas på större allvar. Idag prioriteras den typen av brottslighet ned till förmån för grövre brottslighet.

I de fall vi får en fungerande dialog med kommunpolis, säkerhetsansvariga på kommunen, fastighetsägare med flera så tycker jag att det brukar gå att få till förändringar. Denna typ av samarbeten tar alltid avstamp i den lokala förankringen där våra handlare är duktiga, säger Anders Jonasson, butikssäkerhetschef Ica Sverige AB.

Text: Marie Hallencreutz

 

Fakta | GDPR

GDPR, General Data Protetion Regulation är en ny ”Dataskyddsförordning”, en ny EU-gemensam lagstiftning som börjar gälla den 25 maj 2018.

  • GDPR ska stärka alla individers grundläggande rättigheter och skydd av integritet genom ökade krav på hur europeiska företag hanterar och skyddar personuppgifter.
  • Dataskyddsförordningen ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

 

Fakta | Nya Kamerabevakningslagen

Den nya Kamerabevakningslagen (tidigare Kameraövervakningslagen) ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar.

Särskilt Polisen och kommunerna kommer enklare och snabbare att kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning .

För butiker gäller idag att anmäla sin kameraövervakning till länsstyrelsen. Det kommer inte att behövas med den nya lagen som till stor del bygger på regelverket inom GDPR. I fortsättningen är det Datainspektionen som har ansvaret.

Källa: Regeringen

Nya lag i höst om kamerabevakning

By | Livsviktigt

Regeringen föreslår en ny kamerabevakningslag. Fler slipper tillståndskravet och det blir lättare för polisen och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti i år.

Med den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar. Bland annat ska Polismyndigheten och kommuner enklare och snabbare kunna söka och få tillstånd till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på offentliga platser. Det blir också lättare att få tillstånd till kamerabevakning på tåg och stationer och vid sjukhus.

Enklare för Polisen

Polisen och Säpo får dessutom möjlighet att under tre månader använda kamerabevakning utan tillstånd, för att till exempel motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikahandel. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.

Lagförslaget innebär att det även fortsättningsvis kommer att krävas tillstånd till kamerabevakning för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skolor, sjukvård och kollektivtrafik.

Butiker slipper tillstånd

Förslaget innebär att kamerabevakning av till exempel butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Idag krävs att dessa anmäler sitt innehav till länsstyrelsen, ibland även måste ansöka om tillstånd.

Tillstånd kommer inte heller längre att krävas vid bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk. Den personliga integriteten skyddas i stället av reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

Datainspektionen föreslås bli ensam tillsynsmyndighet, något som förväntas skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna runt om i landet och leda till effektivare tillsyn.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och ska nu granskas av Lagrådet.

Källa: Regeringen

Kameror och portning skydd för handlare i Kapstaden

By | Livsviktigt

Sydafrika är ökänt för sin kriminalitet. Men för Simon van Nimwegen som äger en Spar-butik utanför Kapstaden är varken rån eller stölder ett större problem. Han har till och med svårt att mäta förlusterna orsakade av dessa brott. Simons viktigaste vapen är engagerad personal, laglig rätt till tillträdesförbud efter brott och närmare 100 övervakningskameror.

Det är nästan fullt vid det stora träbordet i hjärtat av Sparbutiken i Hout Bay utanför Kapstaden. Simon van Nimwegen hälsar på alla runt bordet och vet deras namn, de flesta är pensionärer, kunder och läser morgontidningarna som Spar dagligen gratis låter kaffegästerna få tillgång till. En barista i en rund kaffebar langar ut cappucinos och espressos för fulla muggar. Det råder en väldigt familjär stämning. Men i taket ser man övervakningskameror röra på sig.

– Det är omöjligt att säga exakt hur mycket som stjäls i butiken men jag tror att det rör sig om 12 000 rand (9 000 kronor) på en månad. Det uppgår till 0,1 procent av omsättningen. -Personalens eventuella stölder är så små och få så jag kan inte ens mäta det.

En promilles butiksstölder på Spar i Hout Bay i Sydafrika, vad är hemligheten?

92 övervakningskameror

– Jag har 92 övervakningskameror, fyra utanför – resten i butiken, på nedervåningen i lagret och i kyl och frysrum, samt på lastplatsen.

Men trots alla kameror vill Simon framhålla sin personal, han menar att deras engagemang är hemligheten. Han har 120 anställda i den 2 350 kvadratmeter stora butiken. Det inkluderar fyra egna säkerhetsvakter och tre inhyrda från ett vaktbolag.

– Det viktigaste är att jag visar respekt för min personal och får dem delaktiga. Det är många som arbetat här länge.

Från advokat till handlare

Simon har en bakgrund som advokat i Johannesburg men har sedan snart 14 år ägt Sparbutiken. Han är där i stort sett sju dagar i veckan, men det blir kortare besök under helgerna.

Under de 14 åren har han haft två väpnade rån, men det var för länge sedan och bägge var tidigt på morgonen innan butiken öppnat. Rånarna försökte komma över föregående dagskassa.

– Det är alldeles för mycket folk här för att någon ska våga råna kassorna, ta i trä, säger Simon och knackar i bordet.

Vill ha längre minne

Han visar runt, i gångarna sitter det kameror i taket från bägge hållen. Han sätter varje år in fler och fler kameror, men det finns fortfarande dolda vinklar. För tolv år sen investerade han 300 000 kronor i kameror, nu blir det för cirka 50 000 kronor varje år.

– Just nu har jag en minneskapacitet på fem till sju dagar, jag strävar efter att ha två veckors sparade inspelningar.

Egna vakter läser av beteende

– Hemligheten är nog att vi avslöjar snattare genom att läsa av deras beteende. Mina fyra egna säkerhetsvakter är de som arbetar i butiken, vid varuintaget och alltid en vid skärmarna. Vakterna roterar positioner hela tiden. Det är oerhört viktigt att ha egna anställda vakter för dessa jobb och inte inhyrda. De är vana och ser direkt när någon beter sig misstänkt.

Låga löner

Löner i Sydafrika är låga, för alla de sju säkerhetsvakterna betalar Simon sammanlagt 45 000 kronor i månaden, då går drygt hälften av den summan för de tre vakterna från det inhyrda säkerhetsbolaget.

I ett litet rum bakom kassorna finns tre skärmar varav två täcker alla 92 kameror och en visar bara vald kamera. Här arbetar just nu Blessing Chingozha, hans blick är fixerad vid myllret på skärmarna.

Larmar varandra

– Vi lägger märke till konstiga beteenden av vissa, vi kan direkt se när de börjar gå beslutsamt med överdrivna och onödiga rörelser i butiken utan att handla något. När antingen en vakt på golvet ser detta eller den vid skärmarna larmar man via kommunikationsradio, säger Simon och Blessing nickar instämmande.

In flagranti

Plötsligt kommer en av parkeringsvakterna och klappar Simon på axeln och viskar något i örat. Sparhandlaren rusar iväg och kommer tillbaka några minuter senare.

– Vi har haft en person i en bil på parkeringen ett tag och vakterna misstänker att han säljer droger, så jag gick fram till honom och sa att det inte var någon bra idé, att vi har kameror och han försvann. Jag tror inte han kommer tillbaka, säger Simon med ett snett leende.

I Sverige är frågan om identifiering av kunderna mycket aktuell, med kepsar och solglasögon eller liknande, hur gör ni här?

– Vi har inga sådana regler, det går inte i ett land när solen skiner för det mesta. Mina kunder skulle inte acceptera dessa regler.

För soligt för förbud

När en gruppresa från Livsmedelshandlarna besökte en butik utanför Kapstaden för några år sedan blev de ombedda att ta av just solglasögon och kepsar. Men vid närmare efterforskning visar det sig att det var en tillfällig företeelse. En säkerhetschef som inte har rätt att uttala sig med namn och som arbetar för en annan butikskedja än just den aktuella butiken berättar att anledningen var att den besökta butiken hade haft ett allvarligt och våldsamt väpnat rån ett tag före den svenska gruppens besök. Rånarna var just klädda i kepsar och stora solglasögon, och efter det införde butiken dessa regler, men de finns inte kvar längre. De vanliga kunderna var inte alls glada över de nya reglerna.

Inga tillstånd behövs

I Sydafrika har butiksägaren rätt att göra i princip vad som helst när det gäller säkerhetsarrangemang. Simon van Nimwegen berättar att han inte behöver tillstånd för sin kameraövervakning, varken i butiken eller utanför. Han ska väl egentligen ha skyltar om att butiken är övervakad men det har han inte brytt sig om att sätta upp. Sydafrikanerna är vana vid att det finns kameror överallt.

– Alla bilar som parkerar här måste passera minst en av kamerorna, det innebär att om vi har en misstänkt kan vi sen följa honom via de olika kamerorna på inspelningarna fram till bilen och sen identifiera ägaren till bilen.

Samhällsengagemang en framgångsfaktor

En annan viktig del i Simons framgångar är hans samhällsengagemang. I Hout Bay ligger också kåkstaden Imizamo Yethu, också kallad Mandela Park. För ett år sen brann 3 000 skjul ner och 15 000 blev hemlösa och minst fyra personer omkom.

– Vi sände två lastbilar fulla med förnödenheter till dem efter det.

På Spars egen Facebooksida kan man också se att den lokala brottsförebyggande organisationen mottagit 38 220 rand (29 000 kronor) vid ett tillfälle. I Sydafrika är det vanligt att butikerna ger en procent av kunders köp till en skola eller organisation. Så om en kund drar sitt medlemskort i Hout Bays brottsförebyggande organisation vid köpet på Spar så går en procent av beloppet till föreningen. En annan gång överlämnar Simon 20 uniformer till den lokala ambulanspersonalen.

Lägger ut tjuvar på sociala medier

Sparbutiksägaren använder även Facebooksidan för att posta inlägg om misstänkta tjuvar. Det går där att till exempel se både bilder och filmer på en man som stjäl insamlingsbössor i Simons butik. Inlägget får många arga kommentarer men också övervakningsbild från en annan Sparbutik i Hout Bay där samme man stjäl fyra bössor.

– Det är väl inte tillåtet att posta detta på Facebook, men jag gör det ändå.

Strippar tjuvarna på pengar och mobiler

Simon van Nimwegen är hård mot de som snattar i hans butik. Han plockar av dem varorna men också pengar och mobiltelefoner. Inte heller det tillåtet, men det fungerar. De kommer inte tillbaka igen säger han.

– Jag tar ungefär två snattare per vecka, men det finns till exempel ett Spar i kåkstaden Khayelitsha, de tar mellan sju och tolv snattare per dag och har en egen cell som de låser in tjuvarna i.

– Det är inte alltid jag ringer polisen, är det varor för under 50 rand (knappt 40 kronor) kommer inte polisen ens hit. Och det är alltid mycket jobb med att ge vittnesmål.

Stjäl för att barnen svälter

– Det är faktiskt många som stjäl mat bara för deras barn svälter, sen finns det också organiserade ligor som rensar till exempel hyllor med vitaminer. Om någon gör tre stölder här så får de livstids förbud att komma in i butiken.

– Det kanske låter konstigt men de största tjuvarna är faktiskt vita. Och många av dem har varit utlänningar, det bor mycket britter och tyskar här. Det var en tysk som två gånger kört sin kundvagn rakt igenom utan att betala. När han kom för tredje gången så var vi beredda och tog honom. Han försökte muta mig med 10 000 rand (7 500 kronor). Polisen grep honom, han fick livstidsdom att inte handla här. Jag tror att han flyttade från Hout Bay sen.

Text och Foto: Torbjörn Selander

 

Fakta | Butiksbrott i Hout Bay, Sydafrika

Vid den senaste folkräkningen 2011 fann man 17 900 invånare i Hout Bay.

Men med kåkstäderna Imizamo Yethu och Hangklip som inte riktigt gick att räkna och med befolkningstillväxt så uppskattas Hout Bay ha mellan 30 och 60 000 invånare.

Officiell brottsstatistik för Hout Bay 2017:

48 inbrott

119 väpnade rån

25 butiksstölder

Sydafrika:

53 418 inbrott

140 956 väpnade rån

Men mörkertalen är enorma, majoriteten av brott anmäls aldrig.

(Källor: StatsSA, SAPS)

Spar Hout Bays Facebooksida:

www.facebook.com/houtbayspar

Handlare anmälde tjuv – blev själv anmäld

By | Livsviktigt

Tomas Lindborg är handlare på Hemköp Hässelby strand i Stockholm. Han är en av flera som bittert fått erfara vad som händer om butikens kamerabevakning inte håller måttet.

– Man måste täcka in varenda vrå annars lägger åklagaren ned ärendet, säger han.

Två blanka kvadratmeter

Det han beskriver var ett tillfälle då en tjuv höll på att stjäla kött i hans butik. Värdet var ganska högt på det stulna, och det var inte första gången det hände, så han beslöt att anmäla det till polisen.

– Den här gången hade tjuven en riktigt slipad försvarsadvokat, men ändå. Att ens komma på att butiken saknade två kvadratmeter som inte var kameraövervakade där tjuven kunde ha släppt sitt byte är för –, rent ut sagt.

Anmäldes för olovligt envarsgripande

Än värre blev det när de själva blev anmälda för olagligt envarsgripande.

– Vi såg att personen stal kött, vi hade bildbevis, och vi tog fast personen. Sedan blev det ändå vårt fel eftersom vi tog fast honom först dagen efter när han dök upp i butiken igen.

Skryter på snapchat

Den här incidenten är bara en av flera som Tomas Lindborg önskat att han sluppit.

– Klimatet, attityderna har hårdnat, säger han. Förr i tiden kunde de falla ihop och gråta när man tog fast dem, under en tid då stölder skedde betydligt mer sällan än idag. Nuförtiden, om man vågar ta fast någon, så skrattar tjuvarna, tar bilder och skryter om händelsen på sociala medier.

Skaffa fler kameror

Idag har Tomas Lindborg 30 kameror i sin butik som ska täcka varenda liten kvadratmillimeter, ändå funderar han på att sätta upp fler kameror.

– Man vet aldrig. Jag har ytterligare en butik där jag funderar på att sätta in fler kameror.

– Visst, det svider i själen och är oerhört frustrerande att behöva satsa så mycket på säkerhet och ändå bli betraktad som den misstänkte – inte den utsatte.

– Min personal får dagligen höra könsord, hot och kränkningar. Det är bedrövligt men tyvärr ingenting jag kan göra något åt så länge vi inte har möjlighet att utfärda tillträdesförbud till dem som vi vet – av erfarenhet – hotar, kränker och stjäl.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Privat

Var fjärde handlare utsatt för stöld senaste veckan

By | Livsviktigt

Stölder, hot och inbrott har blivit vardag för allt fler handlare. Men två av tre butiksstölder polisanmäls aldrig. För att synliggöra brotten som drabbar handeln lanserar Svensk Handel en återkommande Trygghetsbarometer med ett nytt säkerhetsindex.

– Handeln verkar mitt ute i verkligheten och är en temperaturmätare på hur övriga samhället mår. Vi är oroade över en utveckling där handeln får betala ett högt pris när rättssamhället inte förmår att upprätthålla den grundläggande säkerheten, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

I Trygghetsbarometern mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte. Minst 300 handlare tillfrågas genom en webbenkät. Resultaten från denna första mätning redovisas i tabellen nedan.

Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt var fjärde handlare (27 %) utsatts för någon form av stöld den senaste veckan. Av dessa anger två av tre (65 %) att de inte polisanmält händelsen. Mer än hälften anger att det är omständligt och inte leder till något resultat.

– Brotten som drabbar handeln ökar men trots detta anmäler handlarna allt färre brott. Många upplever tyvärr att det inte längre är meningsfullt att polisanmäla brotten eftersom det inte leder någon vart, säger Per Geijer.

Svensk Handels säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som blivit utsatta för minst ett av de fyra ovan nämnda brott. Om en butik varit drabbad av mer än en händelse så räknas denna butik bara en gång. Första kvartalet 2018 var det var tredje butik (33 %) som blivit utsatt minst en av händelserna ovan.

Källa: Svensk Handel

Skotten i Nynäshamn blev Årets favoritbutik

By | Livsviktigt

Murugesu Kandasamy och hans Handlar´n Skotten i Nynäshamn, söder om Stockholm, är Områdets favoritbutik 2018. Axfoods pris delades ut vid Servicehandelsdagarna i Göteborg i söndags.

Juryns motivering:

”En handlare som arbetar aktivt, strukturerat, har väl frontade hyllor och alltid aktuella kampanjer. Butiken har den bästa försäljningsökningen, ambitionen och en aktiv strävan att bli områdets favoritbutik med ordning & reda och hög servicegrad till kund”.

Murugesu Kandasamy var förstås stolt och glad över diplomet och prischecken på 15 000 kronor i konkurrens med drygt 200 andra Handlar´n-butiker runt om i Sverige. En skön revansch också för det brutala rån han utsattes för i fjol.

– Jättekul, jättekul. Det här betyder mycket för mig.

Varför vann du, tror du?

–  Jag satsar hårt för att göra mina kunder nöjda. Jag försöker göra butiken bättre för varje år. I år byter jag ut hyllor, nästa år är det dags för kyldiskarna, säger Murugesu Kandasamy.

Årets EMV-händelse 2018 (10 000 kr) togs hem av Handlar´n Käringön, utanför Göteborg, medan priset för Årets Initiativ 2018 (10 000 kr) gick till Handlar´n Lina och Evas Lanthandel i Killhult utanför Hörby.

Även priset för Årets Fria Servicehandlare 2018 delades ut och gick till Torö Lanthandel & Bageri i Nynäshamn, medan Candy People blev Årets Leverantör.

Servicehandelsdagarna är branschens största och viktigaste årliga mötesplats och lockade i år cirka 1 500 deltagare – fria handlare, kedjeanslutna butiker och leverantörer till Svenska Mässan/Gothia Towers i Göteborg under söndag och måndag.

Källa: Axfood