All Posts By

Marie Halldestam Hallencreutz

Misstänkt mord på Ica Kvantum i Bollnäs

By | Livsviktigt

Man kom in blödandes i butiken. Dog senare. ”Jag har aldrig varit med om något liknande.”, säger handlaren Magnus Olsson.

Vid 08-tiden i morse hittade personalen på Ica Kvantum i Bollnäs en allvarligt skadad man i butiken. Polisen var snabbt på plats och mannen fördes med ambulans till sjukhus, där han senare avled av sina skador, rapporterar SVT.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det var blod överallt på personen och golvet, säger handlaren Magnus Olsson till Fri Köpenskap.

Polisen uppger att omständigheterna är oklara och meddelade vid 9.30-tiden att man inlett en förundersökning om misstänkt försök till mord eller dråp då brott inte kan uteslutas. Det ändrades senare till mord, alternativt dråp.

– Det är osäkert om han har skadat sig själv eller blivit skadad av någon annan, konstaterar Magnus Olsson.

Han kallade till krismöte för personalen och butiken är fortsatt avspärrad.

– Det är naturligtvis mycket chockerande men jag tycker att personalen under omständigheterna tagit det bra. Vi har hållt gemensamma samtal både i mindre och större grupper. Det finns också rutiner om någon behöver stöd.

Källor: Svt, Fri Köpenskap

Foto: Privat

Norska handlare och fack vill stoppa gränshandeln

By | Livsviktigt

Norska handlare har gått ihop med fackförbunden och bildat Gränshandelsalliansen för att trycka på politikerna att jämna ut skatter och avgifter så att gränshandeln minskar, rapporterar SVT Värmland.

– Vi har både den traditionella gränshandeln där folk reser till Sverige i bil, och så har vi dessutom fått en jättestor digital gränshandel på toppen. Norge tappar stora summor på detta, säger Ingvill Störksen, direktör för avdelning Handel inom de norska tjänsteföretagens organisation Virke, till SVT.

Organisationen har redan fått gehör i några frågor, till exempel införs moms på mindre beställningar på nätet, och den mycket höga norska sockerskatten sänks igen, enligt SVT.

Trots Gränshandelsalliansens påtryckningsarbete känner sig svenska handlare lugna.

– Det kan säkert påverka marginellt, men generellt sett är det så stora vinster att göra på att handla här att jag tror att norrmännen kommer fortsätta komma, säger Madeleine Ward, chef för Charlottenbergs köpcentrum, till SVT.

Källa: Fri Köpenskap

Foto: Wikipedia

Regeringskaoset kan slå hårt mot yrkesutbildningar

By | Livsviktigt

Yrkeshögskolans expansion är hotad. Minst 250 miljoner kronor fryser inne om riksdagen klubbar igenom förslaget till statsbudget för 2019. Pengarna skulle ha gått till hett eftertraktade yrkesinriktade utbildningar. 11000 yrkeshögskoleplatser riskerar att försvinna.

Så skrev en rad representanter från näringslivets branscher häromveckan i en debattartikel publicerad i bland annat Svenska Dagbladet.

I veckan beskrev därtill Svenskt Näringsliv, i rapporten ”Morgondagens Yrkeshögskola”, vikten av att bygga ut och förnya Yrkeshögskolan. Och denna utveckling går tvärt emot den med en övergångsregering som inte förmår lägga budgetpengar på framtida rekrytering till företag inom Sveriges näringsliv.

Kritiskt läge

För handelsbranschens del råder därtill ett alltmer kritiskt läge i förmågan att såväl behålla som rekrytera personal på grund av den eskalerande brottsligheten där hot och våld mot personal gör att många hoppar av yrket.

Livsviktigt ringde därför upp en av undertecknarna till debattartikeln, Joel Andersson på Livsmedelsföretagen, samt till Henrik Ekelund som är näringspolitisk expert på Svensk Handel.

– Det här är allvarligt och vi hoppas på antingen en blocköverskridande budget eller en tilläggsbudget. Men egentligen behövs så mycket mer för att klara rekrytering och kompetensförsörjning, säger Joel Andersson på Livsmedelsföretagen.

Brist på arbetskraft

Många branscher har akut brist på medarbetare och yrkeshögskolan har en viktig roll i att möta denna brist. Därför annonserar nu Svenskt Näringsliv i en ny rapport, i början av december, behovet av arbetskraft från Yrkeshögskolan:

Under en tioårsperiod behöver Yrkeshögskolan öka antalet platser från 30 000 till 60 000 för att täcka behoven. Parallellt behöver utbyggnadstakten av den akademiska högskolan minska, skriver Helen Rönnholm och Tobias Krantz i rapporten.

– Då är det ju olyckligt att sänka antalet platser med 11 000 i en övergångsbudget, säger Henrik Ekelund på Svensk Handel.

– I övergångsregeringens budgetförslag saknas pengar till tidigare aviserad utbyggnad av utbildningsplatser. Det innebär att företagen inte kan växa och skapa fler arbetstillfällen – något som slår mot Sveriges välstånd.

Flexibel utbildning

– Viktigt i detta är att yrkeshögskolan är mycket lättrörlig och vi har genom åren sett att när behov av nya utbildningar framkommit så har dessa mötts direkt, säger Henrik Ekelund.

Joel Andersson på Livsmedelsföretagen instämmer i detta och tillägger:

– I stort sett alla (93 procent, reds. anm.) som går på yrkeshögskolan får jobb inom ett till två år. Och det beror på den nära kopplingen mellan skola och näringsliv, säger han.

Stram budget ger bara 10% utbildning

Men med en sådan stram budget som övergångsbudgeten aviserar, kommer Myndigheten för yrkeshögskolan bara kunna bevilja 5-10 procent av sina utbildningar i januari.

– Det här drabbar i förlängningen näringslivets kompetensförsörjning och matchningen på arbetsmarknaden, säger Joel Andersson och tillägger att det även drabbar dem som skulle ha fått möjlighet att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller omskola sig till ett nytt.

Fördröjt och förminskat

Både Henrik Ekelund och Joel Andersson anser att det finns en samsyn kring behovet och vikten av expansionen av Yrkeshögskolan inom branschen och att detta är något som borde tas hänsyn till i en budgetframställan.

– Om inget händer i riksdagen, blir den tidigare beslutade expansionen fördröjd samtidigt som antalet utbildningar och platser minskar, säger Joel Andersson på Livsmedelsföretagen.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Moderaterna, Svensk Handel, och Livsmedelsföretagen

Not. När denna text skrevs hade ännu inte M/KD-budgeten röstats igenom i riksdagen. Sverige står dock i skrivande stund utan en framröstad statsminister, så regeringsbildningen pågår ännu. Livsviktigt fortsätter att bevaka regeringsbildningen och återkommer med uppföljande artiklar.

Julhandeln får hjulen i ekonomin att snurra

By | Livsviktigt

Julen är årets viktigaste försäljningsperiod för handeln. Enligt Svensk Handels julprognos väntas vi i Sverige köpa julklappar för 23 miljarder i år. Det innebär att svensken i genomsnitt lägger 3 300 kronor på julklappsinköp. Störst uppsving får butiker som säljer leksaker, smycken och böcker.

Svensk Handels julrapport visar att den ökade handeln i jul även ger ett viktigt tillskott av både skatteintäkter och arbetstillfällen.Julhandeln väntas totalt generera 29 miljarder till statskassan och för att möta det ökade kundtrycket planerar dessutom 3 av 10 handlare att ta in extrapersonal. Det gör att julhandeln genererar upp till 20 000 extrajobb.

”När det är bra fart i handeln blir det bra fart i den svenska ekonomin. Julhandeln utklassar många arbetsmarknadspolitiska åtgärder när det kommer till att skapa vägar in på arbetsmarknaden. Under jul- och nyårshelgen ger handeln många unga möjligheten att få in foten på arbetsmarknaden”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

I jul planerar ungefär hälften av konsumenterna (48 %) att köpa merparten av julklapparna på orten där de bor. Var tredje konsument anger att de kommer att köpa de flesta julklapparna på nätet.

Hållbarhet viktigt

Hållbarhet är viktigt när julbordet ska dukas fram. Drygt varannan konsument (54 %) svarar att miljö- och hållbarhetsaspekterna är viktiga när de handlar sin julmat.

”För butikerna blir det allt viktigare att ligga i framkant och erbjuda kunderna fler hållbara alternativ i jul. Hållbarhetsarbetet ligger högt upp på agendan hos många svenska handlare och vi ser hur fler butiker också inspirerar sina kunder att göra mer hållbara köp”, säger Karin Johansson.

En del av konsumenterna säger sig planera att dra ned på sin julkonsumtion. 3 av 10 tänker handla färre julklappar än förra julen. Men julhandeln som helhet väntas växa med 3 procent.

Julhandelns tillväxt är dock något svagare än tillväxten iden svenska ekonomin. En viktig förklaring är att fler väljer att göra sina julklappsinköp under Black Friday, vilket flyttar konsumtion från december till november.   

Läs mer i Svensk Handels Julrapport 2018

Källa: Svensk Handel

Fem snabba fakta om julhandeln

• Dagligvaruhandeln har de senaste åren i genomsnitt sålt 27 procent mer under julveckan än den genomsnittliga veckan.

• Konfektyrförsäljningen skjuter i höjden och mer än fördubblas under julveckan. 

• Fler blir glada av att ge än att av att få julklappar. Nästan 8 av 10 säger sig bli glada av att ge julklappar, men bara 6 av 10 blir glada av att få julklappar.

• Julmat, pynt och lussebullar är det som folk anser är de viktigaste elementen för att skapa ”en riktig jul”.

• Drygt 3 av 10 anser att tomten kan tas bort utan att den ”riktiga julen” äventyras.

Mat.se förutspår framtiden med Artificiell Intelligens

By | Livsviktigt

Prognoser och resursplanering är en del av vardagen för de flesta företag. Uppgifter som i många fall är tunga och komplexa och som dessutom ofta sköts manuellt. Mat.se har under hösten utvecklat en Artificiell Intelligens som helt på egen hand sköter prognosen för försäljningen.

Att träffa rätt med prognoser är en utmaning. Det finns mängder av data och parametrar att ta hänsyn till vilket gör uppgiften komplex och svårarbetad. För Mat.se är precision i prognoserna affärskritiska och nu går bolaget över till att låtaArtificiell intelligens (AI) sköta prognostiseringen. Resultatet är positivt och ger värdefullt stöd för inköp, logistik och bemanning att optimera sina processer och resurser. AI:n tar i dagsläget hänsyn till ett 60-tal parametrar vilket gör den överlägsen jämfört med den tidigare manuella prognosen.

– Vi arbetar med avancerade prognoser, men nästan alla har inneburit en viss del manuellt arbete. Vår modell är helt automatisk och uppvisar konsekvent dubbelt så hög precision som våra tidigare manuella prognoser. Den tar hänsyn till allt från väder, säsong och orderhistorik till löning och högtider. Det är även möjligt att se vilka av parametrarna algoritmen tagit hänsyn till för prognosen,säger Morhaf Alaraj, data scientist på Mat.se.

Utvecklingen av AI:n tog fart under hösten. Redan två månader senare hade teamet på Mat.se utvecklat och satt AI:n i produktion.

– Vi jobbar datadrivet och med machine learning på flera nivåer. Att skapa en AI var därför ett naturligt steg. Att sätta rätt prognos är inte bara viktigt för försäljningen utan också avgörande för att minimera svinn och skapa en mer hållbar inköpsstrategi, fortsätter Morhaf Alaraj.

AI:n är i drift och idag helt självgående med kontinuerlig övervakning och uppföljning.Huvudansvariga för projektet är Morhaf Alaraj tillsammans med kollegan Fredrik Ring.

– Det är inte bara vi utan hela Mat.se som gjort detta projektet möjligt. Vi är ett tvärfunktionellt team där allas kompetenser och insikter varit värdefulla,säger Morhaf Alaraj.

Källa: Mat.se

Livsmedelspriser upp fem procent

By | Livsviktigt

Konsumentpriset på svenskproducerad mat måste höjas med i genomsnitt fem procent. Annars riskerar många svenska livsmedelsföretag att behöva lägga ned, enligt Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.
– Det är upp till bevis för handeln nu, säger han.

Torkan under den gångna sommaren har inneburit en hårt smäll för den svenska livsmedelsnäringen. Livsmedelsindustrins inköpskostnader har ökat med i snitt tio procent, medan priset på enskilda insatsvaror ökat betydligt mer. Vart fjärde företag som köper in spannmålsbaserade råvaror uppger att kostnaderna har ökat med mer än 30 procent.

− Om producenternas samlade kostnadsökningar förs över till konsumenterna via dagligvaruhandeln innebär det en genomsnittlig ökning av konsumentpriserna med drygt fem procent, säger Carl Eckerdal.

Carl Eckerdal betonar att fem procent är en lågt räknad snittsiffra. För vissa varor, såsom kött-, mejeri-, spannmåls- och frukt- och bärprodukter behövs ännu större prishöjningar för att täcka kostnadsökningarna.

– Vi hoppas på förståelse från dagligvaruhandeln att det handlar om en exceptionell situation och att den värsta torkan i mannaminne faktiskt får konsekvenser. Majoriteten av våra medlemmar har märkt att det finns en sådan förståelse, men det är upp till bevis nu om alla de högtidliga orden om vikten av svenskproducerat ska betyda något i praktiken.

Källa: Livsmedelsföretagen, Lif

Så vill svenskarna ha sitt julbord

By | Livsviktigt

Skinka, julmust och ris à la Malta är favoriterna på julbordet. Vegansk julmat är populär bland yngre. Få beställer julmaten via matkasse. Det visar Livsmedelsföretagens stora julmatsundersökning

Livsmedelsföretagens julmatsundersökning genomfördes av Demoskop. 1 020 personer har svarat på frågor om julmatsvanor, mellan den 15 och 19 november 2018.

Prinskorvar av ärtprotein, julfil med polkagrissmak, julmust med lakritssmak och julkryddad ädelost på tub. Trots att uppfinningsrikedomen är stor bland svenska livsmedelsproducenter så är det de traditionella julrätterna som dominerar de svenska julborden även i år.

Det visar branschorganisationen Livsmedelsföretagens årliga julmatsundersökning, där man frågat svenska folket – nåja, en promille i alla fall – om deras julmatsvanor och julbordspreferenser.

Det är fortfarande kvinnorna som i högre utsträckning än männen tar ansvar för julmaten, men skillnaden mellan könen minskar. Att beställa hem julbordsmaten via exempelvis matkasse är inget som har slagit igenom i stugorna.

– Traditioner tar lång tid att förändra och inget är nog mer traditionellt än julen. De klassiska julrätterna håller i sig och kommer säkert göra det i många år till, säger Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.

Han tycker att det är roligt att se hur många livsmedelsproducenter utgår från vanliga julprodukter och twistar till dem med nya smaker, oväntade ingredienser och annorlunda råvaror:

– Det är förnyelse och tradition på en och samma gång. I år finns det fantastiskt många goda julprodukter att välja mellan så jag kan verkligen förstå att nio procent av svenskarna vill äta julmat året om.

Här är några av resultaten i 2018 års julmatsundersökning:

  • 46 procent tycker att det är okej att börja äta julmat från och med första advent.
  • 9 procent tycker att det går bra att äta det året om.
  • 22 procent av männen svarade att de har ”stort eller fullt” ansvar över julmaten. Av kvinnorna svarade 35 procent samma sak.
  • En av fem mellan 18 och 39 år efterfrågar ett julbord med mycket vegansk mat.
  • Hela 95 procent föredrar att laga sin egen Janssons frestelse.
  • Ris á la malta är den mest populära efterrätten på julbordet.

Källa: Lif

Snart kan du lämna hunden på Ica

By | Livsviktigt

Binda hunden utanför i snöovädret eller lämna den i en stekhet bil på sommaren? För hundägare är det inte alltid lätt att ta med sig sin pälskling när det ska handlas, fram tills nu. Ica lanserar en hundparkering utanför butikerna som är både låsbara och tempererade.

Ica fastigheter håller just nu på att testa särskilda specialbygga ”hundparkeringar”, låsbara och tempererade förvaringsutrymmen för hundar som ska stå utanför Icas butiker.

Uppfinningen kommer ursprungligen från Norge och finns både där och i Danmark sedan några år tillbaka och nu har Ica inlett ett samarbete med tillverkarna för att ta dem hit.

– Det är inte lätt alltid att ta med sig sin hund, vi ser ett behov hos våra kunder helt enkelt, säger Annika Schönefeld på Ica Fastigheter som varit med och drivit hundparkeringsprojektet.

Totalt fem butiker i stadsområden kommer att testa de totalt 12 nya hundparkeringarna som samtliga är utrustade med fläktsystem, golvvärme och UV-ljus för rengöring. Husse eller matte låser själva hundparkering med hjälp av en app och för varje påbörjad halvtimme debiteras tio kronor. Efter en halvtimme påminns även ägaren om att hunden är ”parkerad”

– Har man en hund så finns det ett band, det är som ett barn för många och det är ingen som låser in sin hund och glömmer bort den. Men det är klart att det ska finnas både hängslen och livrem, säger Annika Schönefeld till Fri Köpenskap.

– Dessutom finns det en reservnyckel hos handlaren så det finns ingen risk att låsa in någons hund, tillägger hon.

Det finns dock ett problem kvar med hundparkeringarna och det är det rent juridiska, vilket också är orsaken till det dragit ut på tiden och anledningen till att Ica fastigheter är hemlighetsfulla med vilka platser de här burarna ska testas på.

– Det som gjort att det tagit lite tid är att det finns en jordbrukslag som säger att man får bura in sin hund i några minuter när man städar och så vidare, men det står inget om att låsa in sin hund för att handla, säger Annika Schönefeld.

– Vi har ok på att söka dispens på de platser som vi ska testa hundparkeringarna fram tills dess att lagen ändras år 2020. Inget är förbjudet men vi vill vara säkra från Ica att vi inte gör fel.

Dispensen från länsstyrelsen väntas vara nu vara klar inom bara någon vecka men hundparkeringarna kommer inte att placeras ut förrän nästa år.

– De står leveransklara men vi placerar inte ut dem nu; det gör vi i januari, handlarna har tillräckligt mycket att fokusera på nu som det är.

Efter det kommer hundparkeringarna att testas under en period på sex månader för att kunna testa flera olika klimat och förhoppningen är att om allt går bra ska konceptet kunna spridas vidare till ännu fler Ica-butiker så småningom.

Källa: Fri Köpenskap

Foto: Ica Fastigheter

Brand i Sätra Centrum drabbade Ica-butik

By | Livsviktigt

Andreas Bylger som nyligen prisats under Dagligvarugalan för sitt engagemang gentemot gängkriminalitet fick ett obehagligt uppvaknande natten till söndag.

– En brand hade utbrutit vid 23-tiden ungefär i en källare där huvudmottagaren av el för hela centrum fanns, bland annat till vår butik. Det blev ett omfattande driftsstopp och vi kunde inte öppna igen förrän måndag till lunch, säger Andreas Bylger till Livsviktigt.

När Andreas Bylger kom till butiken var alla kylar och frysar avstängda och han fick snabbt ta kontakt med Ica centralt som sände ut kyl- och frysbilar för att ta emot varor som sedan skulle lämnas tillbaka.

Räddande kylbilar från Ica

– Det var räddas det som räddas kunde. Men känsliga varor som fisk, kyckling och köttfärs var vi tvungna att slänga, säger han.

När övriga varor var ”räddade” i bilarna som for iväg till ett ställe med elförsörjning, var det dags för nästa steg:

– Först skulle polisen bli klar med sin tekniska undersökning och sedan var det dags för elkillarna att ta vid och hitta kablar och laga och ersätta dem. Samtidigt höll vi i butiken på att hyra in egna elgeneratorer för alla mindre plug-inkylar – sådana som inte går på det stora elnätet utan kan funka ändå.

Snabbt och proffsigt trots helg

Andreas Bylger berättar att alla skötte sig mycket snabbt och proffsigt även om det var förödande, och bitvis farligt, att befinna sig i lokalerna.

– Det var framförallt i källaren vid bageriet – där det brunnit för bara någon månad sedan på grund av problem med utrustningen, en ugn eller spis, som det var vanskligt att befinna sig i. Eljouren gick i rymdliknande dräkter och drog 40 meter tjocka elkablar för för att ställa allt tillrätta.

Grov mordbrand

Enligt Polisen klassas händelsen som grov mordbrand och menar att den var anlagd. De har också gått ut med efterlysning om vittnesuppgifter för att kunna söka efter den eller de misstänkta som anlagt branden.

Hur har branden påverkat dig och din verksamhet?

– Jobbigt är det ju alltid när sådana här saker händer men försäkringen täcker en hel del som extra vakter, förlorade varor, kostnad för kyl- och frysbilar som tar hand om varorna tills elen kommer tillbaka, och så vidare. Men förutom en dags självrisk – tyvärr – så har en och en halv dagskassa gått förlorad. Om vi bortser från självriskdagen, söndagen, så räknar försäkringsbolaget på den bruttovinst man skulle ha gjort och ersätter den.

Vad händer nu?

– Ja, idag har vi haft möte om fiberkablarna. Nya fiber till internet liksom ledningar telefon ska dras.

Hur har kassorna fungerat utan el?

– Förvånansvärt bra, faktiskt. De går på ett reservsystem med 4G och visst var det lite knackigt i måndags med det går snabbare och snabbare. Alla har kunnat betala med kort som vanligt och att använda rabatter.

Hur går ni vidare?

– Jag vet inte hur jag ska svara ärligt talat, men redan efter förra branden skrev jag ett brev till fastighetsägaren och påtalade bristerna i säkerhet, bland annat avsaknaden av brandlarm och att det inte fanns någon bevakning. Inget gensvar fick jag då och jag hade nog väntat mig en lite proffsigare hantering.

Var branden en hämndaktion

– Det är så svårt att säga. Vi alla som har verksamhet i centrum har ett visst tryck på oss. I källaren där branden anlades ligger förutom bageriet, som brann förra gången, observera att det inte var en anlagd brand, också två lagerlokaler och en ungdomsgård som drivs av Trygga Sätra. Samtidigt är elkablarna som slogs ut kopplade till delar av centrum där även vår Icabutik ligger. Jag har dock svårt att tro att någon eller några visste att detta skulle hända om de ställde till med en brand därnere, säger Andreas Bylger.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: Svenskt Näringsliv

Butiken som bjuder äldre och ensamma på gratis julbord

By | Livsviktigt

– Kan jag göra en person lycklig så är jag nöjd.

Det säger Stefan Källvik, handlare på Ica kvantum i Säffle som för tredje året i rad ordnar med gratis julbord åt ensamma, äldre och utsatta.

– Det har gått bra och varit väldigt kul. Vi har väl haft haft i snitt 50 till 60 gäster varje år och förväntar oss detsamma i år.

Hans engagemang för äldre och ensamma började dock långt tidigare.

– Vi hade i flera år sponsrat ett äldreboende här som heter Lindbacken med julbord för de boende. Men så för tre år sedan visade det sig att de hade svårt att få tag på ideell personal på julafton så då bestämde jag mig för att ta över stafettpinnen. Vi har ju ändå öppet på julafton, gott om plats och ett bra kök.

Endast tre timmar extra i köket för den varma maten behövdes för att i ordningsställa julbordet.

– Vi fick låna bord och stolar av idrottsföreningen och sedan hjälpte personalen och min familj till. Sedan kommer en lokal trubadur och spelar julsånger också. Det hela börjar med en glöggstation i entrén med glögg och pepparkakor sedan är det gående julbord och efteråt finns ett dessertbord.

Vem som helst som är intresserad får komma in och äta och man vänder sig främst till de ensamma – inte minst på landsbygden – och de som inte har det så gott ställt.

– Då vi började var det ju också den här flyktingvågen och jag tänkte att det kunde vara en bra idé för integration att bjuda in dem också och det blev mycket populärt. Jag stänger inte dörren för någon. Traditioner är viktigt. Populärast på julbordet är köttbullar, prinskorv och julskinkan men även dopp i grytan är uppskattat.

Efter det första julbordet var avklarat för tre år sedan satt han i bilen med familjen hem:

– Jag sa till min familj att det här ska vi fortsätta med. Det ger så mycket tillbaka. Folk är verkligen glada och man känner värme och gemenskap. Jag brukar säga att kan jag göra en person lycklig så är jag nöjd.

Text: Marie Hallencreutz

Foto: privat