All Posts By

Kim Gynnerstedt

Konkurrensverket ska granska livsmedelskedjan

By | Livsviktigt

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera konkurrenssituationen och funktionssättet hos marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel.

Upplägget för uppdraget kommer att vara brett och omfatta både livsmedelsproduktion och livsmedelshandel och inte bara de påtagliga och väl dokumenterade problemen med hög marknadskoncentration i flera led.

Konkurrensverket har redan påbörjat en genomgång av i vilka delar som analysen av livsmedelsmarknaderna behöver fördjupas mot bakgrund av den utveckling som har varit, sedan vi senast studerade marknaden på djupet år 2011. Som ett led i detta arbete har verket hittills intervjuat en del branschorganisationer, livsmedelstillverkare och de största aktörerna inom detaljhandeln.

Konkurrensverket kommer att bjuda in till rundabordssamtal under hösten för att få del av berörda aktörers synpunkter på vilka analyser som behöver göras och vilken inriktning själva utredningsarbetet ska ha.

Utgångspunkten för Konkurrensverket är att bidra till livsmedelsstrategin genom att främja en livlig konkurrens i alla led av marknaden. Vår utgångspunkt är att företag som är utsatta för konkurrens vässar sig och sin verksamhet och att de därigenom blir mer konkurrenskraftiga. Och att både tillväxt och lönsamhet kommer av stärkt konkurrenskraft.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 21 juni 2018.

 

Källa: Konkurrensverket

Högsta inflationen på sju år och ökade matpriser

By | Livsviktigt

Konsumentprisindex (KPI) från SCB som presenterades nyligen visade juli var inget undantag från de långsiktiga pristrenderna. Totalt ökade priserna för alla varor med 0,5 procentenheter under juli medan livsmedelspriserna ökade med 0,9 enheter. Mest ökade kaffe, te, bär och smör i pris.

Mest ökade priserna på kaffe och te med 4,5 procentenheter vilket späder på den totala prisökningen med hela 15,5 enheter de senaste 12 månaderna.

Även fruktpriserna ökade med 3,5 enheter där det nästan uteslutande var de färska bären som ökade i pris med nästan 20 procentenheter.

Matfettspriserna ökade med 2,7 enheter, till stor del på grund av den ökade efterfrågan på smör.

Grönsakspriserna fortsatte dock att minska med -0,2 procentenheter och grönsaker är i princip det enda livsmedlet som sjunker i pris.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (18,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor (19,3 procent) och el (4,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Livsmedelspriserna (0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-5,2 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,2 procentenheter.

Inflationstakten uppgick i juli till 2,2 procent, jämfört med 1,7 procent månaden före vilket var över Riksbankens mål, och årstakten var den högsta på nästan sju år. Inflationen är högre än ekonomerna hade räknat med och inflationen har nu överträffat förväntningarna under flera månaders tid.

Källa: Fri Köpenskap

Överraskad allmänhet fick uppleva brott i butik via VR

By | Livsviktigt

Livsmedelshandlarna har genom inititativet Tryggare Matbutiker rört sig runt Visby under Almedalsveckan med cykel för att erbjuda möjligheten att uppleva brott i butik med egna ögon via virtual reality glasögon (VR). Negativt överraskade är en bra sammanfattning av reaktionerna från dem som tittat på filmerna.

Intresset var stort för Tryggare Matbutikers cykel som cirkulerade på olika platser under Almedalsveckan. Det som lockade var att få kika på VR-filmerna om brott i butik. Filmerna  – två olika filmer med varsitt scenario – är baserade på verkliga händelser, där brott och trakasserier visas ur ett butiksbiträdes perspektiv. I slutet av de båda filmerna tas även statistik upp kring brott i butik.

– Vi har fått ett stort intresse från många människor. En del har blivit rädda. En del har blivit arga. Alla har fått en insikt i hur jobbigt det faktiskt kan vara med de här incidenterna som händer i butiker över hela landet, hela tiden, säger Pär Bygdeson, vd för Livsmedelshandlarna och initiativtagare till Tryggare Matbutiker.

Han berättar att reaktionerna från det hundratal personer som sett filmerna i mångt och mycket varit en väckarklocka. De som inte var medvetna om dagens situation i livsmedelshandeln var överraskade och hade ett flertal frågor efteråt medan de som jobbar i butik kände igen sig alltför väl.

Filmerna gav upphov till många intressanta konversationer och nu är det bestämt att de ska bli tillgängliga på Tryggare Matbutikers hemsida i slutet av sommaren.

– För oss är det viktigt att man kan sätta känslor på statistik. Det är väldigt lätt att se i siffror hur många brott som utförs och hur många stölder som begås. Men genom att ta del av de här filmerna så kan du verkligen känna hur obehagligt det är att bli utsatt för de här händelserna hela tiden, säger Pär Bygdeson.

De livsmedelshandlare som medverkade i Almedalen med initiativet “Tryggare matbutiker” var Lars Inge Melin, Samir Cherif, Johannes Ekström, Anna Lindberg, Monica Bloom, Tommy Norborg och Hans Lundgren samt Livsmedelshandlarnas vd Pär Bygdeson.

Text: Marie Halldestam Hallencreutz

Glöm inte att skicka kärlek: 

Livsmedelshandlare pressar Anders Ygeman i TV-debatt

By | Livsviktigt

I går sände SvT Opinion live direkt från Almedalen där  debatten inleddes med att Ica-handlaren Monica Bloom berättade om brotten hon upplevt i sin butik. Därefter ställde hon inrikesminister Anders Ygeman till svars. Se debatten här.

Debatten handlade om polisens rop på hjälp och om det är så att politikerna lyssnar.

Monica Bloom som är handlare på Ica Supermarket Södra station i Stockholm inledde debatten med att svara på frågan ”Gör polisen sitt jobb, tycker du?”:

– Polisen kommer när vi ringer, det gör de men det kan tyvärr dröja flera timmar.

Märkligt med tanke på att det är cirka 300 meter till polisen från hennes butik.

Monica Blom berättade sedan om de inbrott och stölder som butiken utsatts för samt ett mycket obehagligt och farligt rån:

– Vi har även haft väpnat rån, jag har själv stått med pistol mot huvudet. Det är väl i stort sett den enda gången då vi har fått en klass 1 larm. Och då kom polisen snabbt, jättebra men de andra gångerna då får vi sitta och vänta.

Den normala gången, berättar hon, är att hon får en lapp tillbaka från polisen att ärendet är nedlagt. Förståeligt, anser hon i rånfallet då polisen aldrig fick tag i gärningsmannen men:

– Jag har fått alldeles för många lappar tillbaka då det redan funnits bra bevis och då det skulle kunna gå vidare till åklagare och till domstolen. Det kan jag tycka är väldigt beiget, för vi sänder ju en signal till gärningsmannen att det är okej att begå ett brott. Du får inget sraff för det utan det är bara till att fortsätta. Och jag menar att det här kanske leder vidare till grövre, grövre och grövre brott. Det är en alldeles fin inkörsport till kriminaliteten.

Och sen ställer hon frågan till inrikesminister Anders Ygeman:

– Vad kommer du att vidta för åtgärder framöver – det är vi intresserade av.

Anders Ygeman replikerar:

– Jag tror att vi behöver fler poliser men vi måste också få ut mer av polisen. Det är inte okej om det finns spaningsuppslag att man inte går vidare och spanar. Har man inte spaningsuppslag då är det rätt av polisen att lägga ned det. Vi ska fokusera våra polisresurser på de ärenden där vi faktiskt kan få framgång och bura in tjuvarna. Sen tror jag att vi behöver bättre påföljder för vaneförbrytare. Många av de här duger det inte med bötesstraff för de betalar inte sina böter  och därför blir inte böterna särskilt träffsäkra. Då måste vi hitta andra påföljder som är mer träffsäkra för dem.

Därefter fortsatte debatten där bland andra moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé och Göteborgspostens ledarskribent Alice Teodorescu medverkade.

Titta på hela debatten på Svt Play här, cirka 38 minuter in i inslaget.